Regulament

 

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE

Regulament general

În spațiile Grădinescu se vor respecta regulamentele de funcționare specifice fiecărei grădini, normele de sănătate și securitate în muncă și PSI conform legislatiei în vigoare. Prin accesul dumneavoastră vă angajați să respectați aceste reguli:

 • Accesul în grădinile comunitare Grădinescu se face doar între orele de funcționare afișate, cu respectarea acestui regulament si în prezența coordonatorului/responsabilului de grădina. Pentru cazuri speciale se va contacta coordonatorul grădinii.
 • Vizitarea grădinilor de pe acoperișuri, a serelor precum și a spațiilor tehnice (zona depozitare, rezervoare hidroponice) se poate face doar în prezența și cu acordul coordonatorului de grădină.
 • Accesul și utilizarea zonelor pentru compost, vermicompost, colectare selectivă deșeuri se poate face în prezența coordonatorului de grădină sau după un instructaj prealabil.
 • Din grijă față de sănătatea plantelor, a oamenilor și a copiilor ce frecventează grădina și pentru respectarea normelor de sănătate publică vă rugăm să ne consultați în prealabil dacă doriți să veniți însoțiți de animalele dumneavoastră de companie.
 • Accesul cu biciclete se va face pe zona asfaltată, iar parcarea acestora se va face la locul special amenajat.
 • Accesul la toaletă se va face în spațiile amenajate din Kaufland și Grădinescu.
 • Accesul minorilor se va face doar însoțiți de un adult care va fi responsabil de supravegherea acestuia.
 • Locurile de joaca pot fi utilizate de catre copii doar sub supravegherea si responsabilitatea insotitorilor adulti. Va rugam sa pastrati locul de joaca curat.
 • Locurile vor fi utilizate doar în scopul în care au fost create. Este interzisă așezarea sau călcarea pe loturile cultivate.
 • Parcarea este interzisă în zona grădinilor, se va folosi parcarea Kaufland. În cazul operațiunilor logistice se va cere acordul coordonatorului grădinii.
 • Atunci când membrii grădinii comunitare vor veni însoțiți de persoane care vizitează pentru prima data spațiul Grădinescu, vor anunța coordonatorul grădinii.
 • Fumatul se va face doar în spațiile  semnalizate. În afara acestora este strict interzis.
 • Se va respecta programul de liniște al vecinilor.
 • Utilizarea uneltelor, materialelor și echipamentelor de lucru în grădină este permisă doar acelor persoane care au încheiat un acord de atribuire lot sau, dupa caz, celor ce au semnat un contract de voluntariat cu Asociația Institutul de Cercetare în Permacultură din România, numai după o instruire prealabilă și după ce au semnat fișa de protecție a muncii.
 • Gunoiul se colectează selectiv și se depune în spațiile special destinate și semnalizate pe categorii.
 • Resturile vegetale exclusiv se vor depozita în containere separate și vor fi folosite la vermicompost.
 • In aceasta gradina folosim săpunuri și detergenți prietenoase cu mediul și biodegradabile
 • În incinta Grădinescu este interzisă folosirea de substanțe chimice, inflamabile sau periculoase.
 • Este strict interzis consumul de alcool și alte substanțe stupefiante și halucinogene

 

REGULAMENT CO-WORKING SPACE

 • Zona Co-Working Space este destinata exclusiv membrilor Grădinescu precum si persoanelor si organizatiilor formale si informale ce activeaza în domeniul eco-social.
 • Acest spatiu poate fi utilizat in limita locurilor disponibile, pe baza unei programari. Programarea se face in urma unei cereri scrise adresate Coordonatorului de Gradină.
 • Activitatile ce se pot desfasura sunt: ateliere, activitati de birou, intalniri, activitati creative, conferinte, din domeniul eco-social.
 • Nu se lasă în priză nesupravegheate echipamentele electrice folosite.
 • După utilizare și în timpul acesteia se va asigura curățenia spațiului.
 • Se vor respecta spațiul și liniștea celorlalte grupuri de lucru.

 

REGULAMENT GRADINARIT

 • În grădinile comunitare, pot grădinari acele persoane care au încheiat un acord de atribuire lot sau, după caz, celor ce au semnat un contract de voluntariat cu Asociația Institutul de Cercetare în Permacultură din România, numai după o instruire prealabilă și după ce au semnat fișa de protecție a muncii.
 • Uneltele sunt depozitate în magazie într-o ordine prestabilită si vor putea fi împrumutate pe baza unei consemnări in caietul uneltelor.
 • După utilizare, uneltele se vor curăța și pune in acelasi loc, iar dacă este cazul se vor asigura cu sistemele de prindere existente.
 • Orice neregulă constatată (defecțiuni ale ustensilelor, apariția de boli și dăunători etc.) va comunicată de urgență coordonatorului grădinii
 • Ustensilele de grădinărit vor fi utilizate doar în scopul destinat.
 • Vestiarul va fi folosit strict pentru bagaje și lucruri personale. Lucrurile de valoare nu se vor lăsa nesupravegheate. Grădinescu nu își asumă responsabilitatea pentru lucrurile lăsate nesupravegeate.
 • În timpul lucrului se recomandă o ținută comodă și echipament de protecție (mănuși, cizme, pălărie etc.) când este cazul.
 • Accesul la instalația de irigație și panourile electrice sunt strict interzise.
 • FOARTE IMPORTANT: In cazul absenței utilizatorului lotului mai mult de 28 zile calendaristice, lotul acestuia va fi redistribuit către altă persoană. Dacă din motive personale o persoană nu se mai poate ocupa de lot, chiar si pentru o perioadă scurtă de timp, este obligată să aducă la cunoștință coordonatorului grădinii.
 • În scopul cercetării vă rugam ca recolta obținută sa fie cântărită și înscrisă în evidența grădinii.
 • Nu se vor folosi substanțe chimice de sinteză și/ sau nocive pe lot.
 • Semințele și/răsadurile folosite vor fi din surse ecologice sau traditionale.
 • Înainte de plantare se va aduce la cunoștință planul de plantare și se va discuta cu coordonatorul.
 • Recoltarea produselor din afara lotului personal se va face după consultarea cu coordonatorul grădinii.

 

Organizare evenimente

Accesul în spațiile Grădinescu pentru organizarea de evenimente/intruniri/ateliere este destinat membrilor comunitatii locale, organizatii formale si informale ce activează în domeniul eco-social.


Se pot organiza, în funcție de specificul fiecărei grădini, urmatoarele tipuri de evenimente:

 • Proiecție filme pe teme eco-sociale.
 • Festivaluri pe teme eco-sociale.
 • Expoziții
 • Economia darului
 • Ateliere și cursuri în aer liber
 • Picnicuri și evenimente culinare în grădina
 • Alte evenimente destinate îmbunătățirii coeziunii comunitătii locale.


Pentru aceasta se pot adresa direct coordonatorului de grădină sau pot trimite o cerere pe email contact@gradinescu.ro


Voluntariat:

Activitatile de voluntariat în spațiile Grădinescu se desfasoară conform legislației în vigoare.
Cei care doresc să fie voluntari vor trimite o cerere/ email sau vor contacta coordonatorul de grădină.